Επιλέξτε το κατάλληλο πακέτο Web Hosting, ανάλογα με τις ανάγκες σας

Junior
 • 150 (MB) Disk Quota
 • 512 (MB) Monthly Bandwidth
 • 1 Max FTP Accounts
 • 1 Max Email Accounts
 • 128 (MB) Max Quota per Email Address
 • 1 Max Email Lists
 • 1 Max Databases
 • 1 Max Sub Domains
 • 1 Max Parked Domains
 • 1 Max Add-on Domains
Starter
 • 400 (MB) Disk Quota
 • 1024 (MB) Monthly Bandwidth
 • 10 Max FTP Accounts
 • 10 Max Email Accounts
 • 50 (MB) Max Quota per Email Address
 • 10 Max Email Lists
 • 3 Max Databases
 • 3 Max Sub Domains
 • 3 Max Parked Domains
 • 3 Max Add-on Domains
Business
 • 850 (MB) Disk Quota
 • 2048 (MB) Monthly Bandwidth
 • 10 Max FTP Accounts
 • 10 Max Email Accounts
 • 256 (MB) Max Quota per Email Address
 • 10 Max Email Lists
 • 10 Max Databases
 • 10 Max Sub Domains
 • 10 Max Parked Domains
 • 10 Max Add-on Domains
Pro
 • 1500 (MB) Disk Quota
 • 3072 (MB) Monthly Bandwidth
 • 10 Max FTP Accounts
 • 10 Max Email Accounts
 • 800 (MB) Max Quota per Email Address
 • 10 Max Email Lists
 • 10 Max Databases
 • 10 Max Sub Domains
 • 10 Max Parked Domains
 • 10 Max Add-on Domains